A jóga mint beavatási út

A jóga a hagyomány. A hagyomány a Védák kinyilatkoztatásán alapul.
A hagyomány óta évezredek teltek el, és a történetben az ember átalakult. Már nem tudjuk megérteni a régi formát. Más fogalmakkal, más szimbólumokkal gondolkozunk, mint az a távoli, ősi múlt, melyben a bölcsesség és a vallás egyjelentésűek voltak. A jóga hagyománya mély és szent forrás; csak az eleven közösségből fakad.

A jóga forrása takarékos és pazarló, de mindenkinek érdem szerint ad. Ad tudást kortyonként a szomjazónak és megtisztulást az önmagában fürdeni vágyónak. Ad annak is, aki csak elvenni akar, és ad annak is, aki nap mint nap tudatosan hozzáilleszti magát a Teremtéshez.

A jóga olyan spirituális praxis, önrealizációs út, amelyen elindulva a kiválasztott – miközben eljut az önmegismerés és istenmegismerés magaslataira – átéli a Mindennel Való Egység Igazságát. A jóga az egyetlen hagyomány, amelynek praxisai, analógiái, szimbólumai egyszerre beavatási utak, teremtés-kulcsok és a tudatkitágítás eszközei.

A jóga az egyetemes bölcsességhez való újraintegrálódás módjait, az egységesülés és egységteremtés technikáit osztotta meg az utókorral. Látható ösvényei a jnána- jóga (a megismerés, az isteni mindentudás jógája), a bakti-jóga (az odaadás, a mindenszeretet jógája), a karma-jóga (a cselekvés, a szolgálat jógája), a krija-jóga (az univerzális valósággal való egyesülés módszereinek jógája; ide tartozik a mantra-jóga, tantra-jóga, hatha-jóga valamennyi technikája), valamint a rádzsa-jóga (a királyi út, az összes út alkalmazása).

Láthatatlan, ezoterikus ösvényeit csak néhány guru és tanítvány ismerte, vagy járta be. Ezek: Kundalini-jóga (a tudat szabadon áramló energiájának jógája), agni-jóga (az isteni fény jógája), laja-jóga (a kozmikus hang jógája), nada-jóga (a kozmikus rezgések, frekvenciák jógája), nadi-jóga (a kozmikus rezgések csatornáinak jógája).

A teremtett, megnyilvánuló világ információs mezőjében a kozmikus nyelv az, amely az univerzumot alkotó energiákat matematikai, geometriai és zenei harmonikus struktúrákba képezi le. A nyelv jeleinek számokká, geometriai formákká, zenei hangokká alakításával létrejönnek azok a szerkezeti elemek, melyekkel a Kozmikus Tudat a fényt, a szeretetet, az életet árasztja ki az alsóbb világokba.

Minden lény a nyelv segítségével érintkezhet Istennel. A kozmikus nyelv uralása a megnyilvánuló fény, a valóság uralását jelenti. Ennek formulái: Gondolkodom, tehát Vagyok, Aki Vagyok. Beszélek, tehát legyek. Szeretek, tehát lennék. Szenvedek, tehát voltam. Születek, tehát vagyok. Teszek, tehát leszek.

A szanszkrit nyelv maghangjai az Isteni Gondolat szellemi szférájából származnak, ahol nyelvi egység van.

A nyelv, a mondat, a szó, a hang még nem különült el. A szó egy a gondolattal és a tettel. Az egység a Teremtő Hatalom őshangja, ősszava.

Az őshang ősrezgés, ősakció, mágikus omniszciencia és omnipotencia, a teremtő spirituális eksztázisa, amely végigremegve a Mindenségen az örök létesülés erejévé válik. Ha Isten beszél, akkor cselekszik. Ez az isteni iniciatíva.

 

  A jóga-tanítványság és életrend-alapítás

lelki-szellemi feltételei

 

A különféle jógairányzatokban elmélyülni vágyó XXI. századi tanítványoknak érdemes megfogadni és betartani az ősi jógamesterek intelmeit. Ezek:

Különböztesd meg a valót a valótlantól, akkor vagy az ítélőképesség birtokában!
Állítsd sarokba magad az elkövetett bűn előtt!
Légy közönyös a látszattal szemben; légy teljesen vágytalan!
A helyes magatartás ez: önuralom a gondolkodásban, önuralom a cselekvésben, türelem, vidámság, bizalom, koncentráltság.
Alázatos légy, ne szolga; a nagyságrendje amannak egészen más! Isten szolgájának korlátlan szabadsága van, a többi ember saját maga rabja és így másoké is.
Fényed világítson kifelé és melegítsen befelé!
Hagyd meg a tényeket az embereknek, a törvényeket a tudósoknak; te magad az Igazságot keresd! Az Igazság felé csak az igazságosságon át vezet út!
Nem tanulni kell, hanem tudni! Nem tudni kell, hanem érezni és látni! Nem érezni és látni kell, hanem teremteni!
A Tanítvány előbb mindig mester, önmaga Mestere; aztán lesz Tanítvány örökre!
A törvény az, amit a Mester ad, s csak ez az Egy törvény az igaz, a szeretet, a segítő szeretet, mert Egy a milliárdnyi szikra!
Légy lecsendesülve belül! Derűs, nyugodt, mosolygós, tekintélytsugárzó, heves érzelmeket nem mutató legyen az arcod. Hagyd, hogy a béke és a belső öröm sugározzon tekintetedből!

Napi tevékenységeid, spirituális gyakorlataid mindig a megfelelő pillanatban, az előírt rend szerint, szabályszerűen végezd! Ez megszabadít a gondoktól és aggodalmaktól.

A szavaid gondolataid, a tetteid szavaid kövessék, és ne fordítva. Így lesz harmónia a gondolat, a szavak és a cselekedetek között.

Légy természetes! Egyszerűen beszélj!  Ne csavard ki a szavak értelmét, legyen pontos, amit mondasz, kerüld a diplomáciát, a szándékos megtévesztést és a semmitmondást! Legyél olyan, mint egy gyermek.

Légy őszinte, ne ess túlzásokba, ne szegd meg az ígéreteid! Kétszer is gondold meg, mielőtt beszélsz! Szólj kedvesen!

Ne foglalkozz a társaid születési, társadalmi rangbeli és spirituális egyenlőtlenségeivel.

A legjelentéktelenebb és legparányibb lénynek is add meg azt, amit a legnagyobbaknak: a hálát, a tiszteletet, a szeretetet és a dicséretet. Így lehetsz egyenlő Isteni Önvalóddal.

Kerüld az ingerlékenységet, az erőszakos kitöréseket! A lelki egyensúlyt a szenvedélymentes mély összpontosítás, a béke és a szeretet teremti meg.

Türelmesen viseld el a sértést, a sérülést, a szenvedést, a kudarcot, és tartsd tiszteletben karmád méltányosságát! A dicsérettel, a sikerrel és a megbecsüléssel szemben légy egykedvű, ne billentsen ki egyensúlyodból! Soha ne hagyd, hogy egy csapás vagy egy nyereség, egy barát vagy egy ellenség megzavarja belső békéd!

Ne feledd, nyughatatlan elmével nincs esélyed elérni a legfontosabbakat: a tudás és az érdem összegyűjtésének adottságát, a magunkat a lemondások útján tökéletesítés adottságát, az elvont tudás könnyed kifejezésének adottságát, a törekvő tudás adottságát, a magunk tökéletesítésére, megvalósítására vonatkozó adottságokat.

Ha megérted az emberek természetét, megtaláltad az utat saját szívedhez. Egy dolog kell az Istennel, társaiddal és önmagaddal való kapcsolattartáshoz: a szeretet. A szeretetért kell a legmélyebbre hajolni, alázattal, mindannyiunknak; együtt kell felemelnünk egymást!

Add meg a tiszteletet az idősnek, az igazat a veled egykorúnak és a bizalmat a fiataloknak!

Gyűjtsd össze karmád összes elvarratlan szálát egy magas erkölcsi elvek szerinti létezésbe!  Önazonos életvezetésed által juthatsz közelebb létezésed eredőjéhez.

Menekülj a bűnös gondolatoktól, soha ne engedj a gonosz gondolatoknak, szavaknak és cselekedeteknek! Soha ne keresd a hibát másokban, mindig értékeld a pozitív tulajdonságaikat!

Elfogulatlanul fontolj meg minden dolgot, légy nyitott és nemes! Kerüld a felesleges beszédet, a fecsegést! Ne hagyd, hogy elméd leragadjon az alantas dolgoknál!

Isteni ajándéknak tekintsd, és ekként használd az anyagi javakat, a tudást és a spirituális bölcsességet. Vágyakozz az isteni után, de ne feledkezz meg embertársaidról! Amid van, a rászorulónak add, s neked még több adatik, hogy újra adhass, s még akkor is gazdagabb leszel, ha mindent másnak adsz!

Élvezd mások örömét, ez másokat is boldoggá tesz! A nagylelkűség erénye testvére a szeretetnek. Ez az igazi lelki nemesség.

Tartsd tisztán a tested, a ruhád, a környezeted, ahogy a lelked vagy a gondolataid! A fejet tisztán tartani; a lelket készenlétben, a szív mindig kéznél van. A szívvel érezz és szeress, a fejjel akarj és láss!
Segíts mindenkin, s akkor a tudás, a természet, a gazdagság, a törvény, a tekintély a lábad előtt hever. Ekkor mindenki istenként tisztel, mert ilyen ember az Isten.
Ne fényt láss a fényben, magadban ne magadat; Istenben se Istent láss; így leszel halhatatlan.

Késmárki László:Nadi-jóga A gyógyító prána Ankh Kiadó 2012.

Forrás: https://hu-hu.facebook.com/testlelekszotar

http://bookline.hu/product/home!execute.action?_v=Kesmarki_Laszlo_Nadi_joga_A_gyogyito_prana&id=113494&type=22